Retriitit ja hengellinen ohjaus

Vida Personal – Hengellistä ohjausta sielusi elämäksi

Toimin ohjaajana sekä perinteisemmissä hiljaisuuden retriiteissä, että Suomessa vielä jonkin verran tuntemattomammissa henkilökohtaisesti ohjatuissa, ignatiaanisissa retriiteissä. Retriittejä järjestävät mm. seurakunnat yhteistyössä retriittitaloja ylläpitävien pienten yhdistysten kanssa. Retriitti on mahdollista järjestää tilauksesta myös muissa soveltuvissa tiloissa esim. työyhteisön tai jonkin muun ryhmän tai yhteisön tilaamana. Tällöin retriittipaikan majoitus- ja ruokakustannusten ohella osanottajien jaettavaksi tulevat ohjaajan/ohjaajien palkkiot ja matkakustannukset.

Lue lisää retriiteistä

Hiljaisuuden retriitit

Hiljaisuuden retriitit tarjoavat useimmiten viikonlopun kestävän mahdollisuuden vetäytyä hiljaisuuteen ryhmässä, lepäämään ja kuuntelemaan omaa sisintä. Retriittipäiviä rytmittävät yhteiset rukoushetket / ehtoollishetket sekä ruokailut. Retriitti tarjoaa tilan ja mahdollisuuden irrottautua arjen paineista ja vaatimuksista ja asettua rauhassa kuulostelemaan omaa elämääja jaksamista. Retriiteissä jokaisella vieraalla on käytössään oma huone.

Väljä päiväohjelma vähentää irrallisuutta ja ajelehtimisen tunteita ja vapauttaa elämää luonnolliseen rytmiin. Myös retriittitaloja ympäröivä luonto hoitaa väsyneitä matkaajia ja
mahdollistaa virkistymisen.

Ohjaajalta voi halutessaan varata ajan henkilökohtaiseen keskusteluun.

Henkilökohtaisesti ohjatut & ignatiaaniset retriitit

”Kestä kaikki 
mikä on ratkaisematta
 sydämessäsi... 
Yritä rakastaa 
kysymyksiä itseään...

Älä nyt etsi vastauksia, 
joita et voi saada,
koska et pystyisi elämään niitä. 
Ja pääasia on elää kaikki.

Elä kysymykset nyt. 
Kenties sinä silloin
 vähin erin 
sitä huomaamatta 
elät jonain etäisenä
päivänä 
vastauksiin asti.”

- Rainer Maria Rilke -

Valokuva By Markku Huhta

Henkilökohtaisesti ohjatut / ignatiaaniset retriitit pohjautuvat katolisessa kirkossa 1500 -luvulla vaikuttaneen Ignatius de Loyolan kokoamiin hengellisiin harjoituksiin. Näissä retriiteissä yhdistyvät hengellinen ohjaus ja ignatiaaninen rukousperinne.

Retriittien yhteinen ohjelma muodostuu päivittäisestä messusta tai rukoushetkestä sekä ruokailuista. Tämän lisäksi retriitin osanottajat sisällyttävät päiviinsä omia rukousmietiskelyhetkiä, joissa jokainen peilaa omaa elämäänsä Raamatun teksteihin. Osallistujat tapaavat päivittäin oman ohjaajansa, joka antaa tekstejä ja tukea matkalla. Ohjaajan tehtävä on auttaa osanottajia tunnistamaan itsensä ja Jumalan välillä tapahtuvaa hengellistä liikettä.

Suomessa ignatiaaniset, henkilökohtaisesti ohjatut retriitit kestävät pisimmillään 8 päivää ja lyhyemmässä muodossaan pidennetyn viikonlopun. Ignatiaanisen hengellisen ohjauksen ydin on koko elämää koskeva harkitseva tutkiskelu, joka mahdollistaa elämänmotiivien ja tunteiden arvioinnin ja hallinnan. Ohjattujen retriittien ensisijaisena tavoitteena on pyrkimys sisäiseen vapauteen, joka alkaa tunnistamalla vapautta rajoittavat sisäiset ja ulkoiset esteet. Tässä korostuu näkemys, että ihmisen tehtävä on vastustaa kaikkea sitä, mikä vääristää hänen omaa olemustaan ja on hänen vapaudelleen vierasta. Hengellisten harjoitusten tavoitteena on aste asteelta kasvava sisäinen vapautumisprosessi, joka auttaa löytämään elämää antavan, Jumalan tahdon mukaisen kutsumuksen ja soveltamaan sitä päivittäin.