Voimavarakeskeinen lyhytterapia

Monet elämän kriisit ja ongelmatilanteet ovat purettavissa ja ratkaistavissa myös ilman pitkäkestoista, vuosia kestävää kuntoutuspsykoterapiaa.

Voimavarakeskeinen lyhytterapia tarjoaa tilan elämän normaalien kriisien, muutosvaiheiden, surun, valintojen ym. lyhytkestoisten, elämää tilapäisesti kuormittavien ja haastavien tilanteiden purkuun ja käsittelyyn.

Merkityksellinen lyhytterapia voi sisältää esim. 1, 5, 10 tai 20 tapaamista. Jo yksi terapiatapaaminen voi avata uuden näkökulman tilanteeseen ja tien eteenpäin. Lyhytterapia voi toteutua joko kokonaan omakustanteisesti tai esim. työterveyshuollon, vakuutusyhtiöiden, toimeentulotuen, seurakuntien diakoniatyön tai jonkin muun tahon mahdollistamana.