Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 vuotiaille henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi heikentynyt tai uhattuna.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä ja turvata työelämässä pysyminen, työhön siirtyminen tai paluu tai opintojen edistyminen ja loppuunsaattaminen.

1.1.2016 lukien kelan korvaus yksilöpsykoterapiasta on 57,60 / 45min terapiakäynnistä. Asiakkaan maksettavaksi jää tällöin vain omavastuuosuus. Nuorten yksilöterapiaa tukevien vanhempainohjauskäyntien kustannuksista kela korvaa myös 57,60/45min ohjauskäynti. Vanhempainohjausta haetaan nuoren kuntoutustukihakemuksen yhteydessä. Kelalta voi saada korvausta myös matkakustannuksiin.

Kelan kuntoutustukihakemuksen liitteeksi tarvitaan psykiatrin antama lausunto psykoterapian tarpeesta. Tämä edellyttää vähintään 3 kuukautta kestänyttä hoitosuhdetta ja kahta käyntiä psykiatrilla ennen kuntoutustukihakemuksen jättämistä. Jo ennen hakemuksen jättämistä on tarpeen varata aikaa sopivan terapeutin löytämiseksi. Joskus etsintä vie aikaa, toisinaan taas jo ensimmäisellä käynnillä syntyy hyvä ja luottamuksellinen yhteys.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja 200 kertaa kolmessa vuodessa. Terapian jatkotarve arvioidaan ja tarkistetaan vuoden välein terapeutin ja hoitavan lääkärin / psykiatrin kanssa.
Lisätietoja: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia