Yksilöpsykoterapia

”Ota selvää millainen olet,
ja ole sellainen.” - Cicero -

Mahdollisia syitä psykoterapiavastaanotolleni hakeutumiselle voivat olla esim. yleinen ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöt, masennus, stressi ja työuupumus, traumaattiset kokemukset, pelot, pakko-oireet, unettomuus, läheisen kuolema ja surutyö, vakavan sairastumisen aiheuttamat kriisit, lapsettomuus, syömishäiriöt, parisuhteen ongelmat, vanhemmuuden kysymykset, avioerokriisi, hengelliset kysymykset, yksinäisyys ja eristyneisyys, sosiaalisten tilanteiden pelot, elämän tarkoituksettomuuden kokemukset, syyllisyyden ja häpeän tunteet, kutsumuksen pohdiskelu ja oman paikan etsintä, ammatinvalintakysymykset, itsenäistymisen haasteet, minäkuvan ja itsetunnon ongelmat tai jotkin muut elämää vaikeuttavat teemat. Psykoterapiaprosessien kesto vaihtelee yksittäisistä terapiakäynneistä useamman vuoden kestäviin yhteistyösuhteisiin.

Lintu puhaltaa, banaani istuu, 2012 akryyli ja spraymaali mdf-levylle By Hanna-Riikka Heikkilä